AS Võru Vesi pressiteade: AS Võru Vesi külastas Aluksne vee-ettevõtet

PRESSITEADE

11.01.2019

 

AS Võru Vesi külastas Aluksne vee-ettevõtet

 

AS Võru Vesi esindajad külastasid 10.01.2019 Lätis Aluksne piirkonna vee-ettevõtet Rupe SIA. Külastuskäigu raames tutvuti Aluksne linna veetöötlusjaamaga, linna kõrval asuva väiksema  veetöötlusjaamaga ja Aluksne linna reoveepuhastiga.

Aluksne vee-ettevõte teenindab Aluksne linna ja Aluksne valla teisi asulaid. Ettevõte teenindab kokku 16 piirkonda.

Kohtumisel arutati kahe ettevõtte koostöövõimalusi piiriäärsete programmide ühisprojektide raames. Aluksne vee-ettevõtte esindajad planeerivad külastada AS-i Võru Vesi käesoleva aasta kevad-suvisel perioodil.

 

AS Võru Vesi