AS Võru Vesi pressiteade: Võru reoveepuhastis oli avatud uste päev!

Pressiteade: 17.09.2018
AS Võru Vesi
Võru reoveepuhastis oli avatud uste päev!

15. septembril toimus Võru reoveepuhasti avatud uste päev. Sel päeval külastas
reoveepuhastit 40 inimest – külalisi oli Võrust, Elvast, Tartust kui ka Tallinnast. Huvilistele
tutvustati erinevaid reoveepuhastuse etappe ja selgitati reovee puhastamise tehnoloogiat.

Võru reoveepuhastis puhastatakse Võru linna ja ümberkaudsete asulate ja külade reoveed,
kasutades selleks kaasaegseid ning keskkonnasõbralikke puhastustehnoloogiaid. Puhastus
kestab ligikaudu pool päeva – alates hetkest, mil must vesi puhastisse siseneb kuni hetkeni,
mil puhas vesi suublasse juhitakse. Võru reoveepuhasti puhastab keskmiselt 3 000 m 3 reovett
ööpäevas.

Eelnimetatud tegevus toimus üle-eestilise avatud reoveepuhastite päeva raames, mida kureeris
Eesti Vee-ettevõtete Liit . Sellel päeval oli avanud oma reoveepuhastite uksed kümme vee-
ettevõtet üle eesti.