Juhtimine

AS Võru Vesi juhindub oma tegevuses põhikiri -05.12.2018 ja aktsionäride lepingust.

1. juunil 2004 võõrandati aktsionäride lepinguga Antsla vallale 20 AS Võru Vesi aktsiat seoses Ühtekuuluvusfondist tagastamatu abiraha taotlemisega.

 

AS Võru Vesi teeninduspiirkonnad on:

Võru linn

Võru vald (endise Võru valla ja Sõmerpalu valla piirkond)

Võru Vald (endine Lasva valla piirkond)

Antsla vald (endine Antsla valla piirkond)

Antsla vald ( endine Urvaste valla piirkond)

Kanepi vald ( endine Kanepi valla piirkond)

Rõuge vald (endine Mõniste valla piirkond)

Rõuge vald (endine Haanja valla piirkond)

Ettevõtte stuktuur alates 23.07.2018

AS Võru Vesi juhatusse kuulub alates 27.12.2017 Juri Gotmans.

AS Võru Vesi nõukogu koosseis alates 19.02.2018:

  • nõukogu esimees – Aavo Hummal
  • nõukogu liige – Antti Tooming
  • nõukogu liige – Ene Liivamägi
  • nõukogu liige – Kurmet Müürsepp
  • nõukogu liige – Tõnu Jõgi