Karjääripäev tõi Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased AS-i Võru Vesi

Pressiteade

AS Võru Vesi

19.04.2018

Karjääripäev tõi Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased AS-i Võru Vesi

19. aprillil, karjääripäeva raames, külastasid Võru Kreutzwaldi kooli  kolmanda klassi õpilased AS Võru Vesi tootmisterritooriumi. Õpilastele tutvustati AS Võru Vesi tegevusi ja reoveepuhasti töö põhimõtteid, tutvustati ametikohti, näidati survepesu autot ja muud eritehnikat. Näidati tutvustavat videomaterjali vee- ja reoveetrasside remondi ja hooldustööde kohta. Lisaks sellele anti lastele ülevaade, kuidas toimub keskkonnas veeringlus ja kuidas keskkonnasõbralikult ja loodussäästvalt käituda.

„Keskkonnaga seotud teemade tutvustamine maast ja madalast on määrava tähtsusega, kui me soovime, et nii Eestis kui ka kogu maailmas säiliks elamiskõlblik keskkond nii 100 kui ka 1000 aasta pärast“ – ütles AS Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans.

AS Võru Vesi on maakonna suurim vee-ettevõte, kes teenindab 40 piirkonda viies omavalitsuses.