Toetuse taotlemine ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetusmeetme infopäeva ettekanne (04.07.2018)

Alates 5.juunist saavad eraisikud esitada taotlusi toetuse saamiseks  ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga liitumiseks.

Mis on toetuse andmise eesmärk?
Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades.

Kui suur on vooru eelarve?

Kogu vooru eelarve on 10 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal.  Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.

Võrumaal ainukeseks piirkonnaks on Võru reoveekogumisala, kuhu kuuluvad Võru linn koos lähiümbrusega (Kose alevik, Meegomäe, Verijärve, Võlsi, Võrumõisa külad).


Milleks toetust antakse?

Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või – kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Kui suur on toetus?

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot. Toetuse väljamakse tegemisel peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu. Vaata täpsemalt KIKi kodulehel korduma kippuvaid küsimusi SIIN.

Mida tuleks silmas pidada?

Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega.
Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Milleks toetust ei anta?

Elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks.
Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.

Kuidas taotleda?

Täpsema informatsiooni leiate KIKi kodulehel

NB! Toetuse saamiseks soovitame eraisikutel pöörduda AS Võru Vesi poole aadressil Ringtee 10, Võru linn või e-posti teel voru.vesi@voruvesi.ee või helistades telefonil 782 8334.

 

Aitame Teid asjaajamisel!