Kohtumine Järveres 19.juunil kell 18:00!

TEADE

AS Võru Vesi ja Võru Vallavalitsuse esindajad  kohtuvad 19.juunil 2018 kell 18:00

Järvere külaseltsi ruumides Järvere küla elanikega, et arutada avaliku veevõtupostiga seotud  küsimusi.

 

AS Võru Vesi

info telefonil – 5174584