Mõniste vee-ettevõtja vahetus

Rõuge Vallavolikogu poolt määratud alates 01.01.2019 uueks vee-ettevõtjaks OÜ Rõuge Kommunaalteenus. Tulenevalt Rõuge Vallavolikogu otsusest osutab AS Võru Vesi veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid Mõniste, Saru ja Kuutsi külades kuni 31.12.2018.

Alates 2019. aastast palume nimetatud piirkonna klientidel arvete, näitude ja muude veevarustusega seonduvates küsimustes pöörduda OÜ Rõuge Kommunaalteenuse poole (tel: 785 9278, 5560 1366).