Pressiteade: AS Võru Vesi laiendab enda tegevuspiirkonda

Pressiteade

AS Võru Vesi

28.02.2018

 

AS Võru Vesi laiendab enda tegevuspiirkonda.

Alates 01.04.2018 alustab AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste pakkumist Antsla vallas endise Urvaste valla piirkonnas. Viimastel aastatel on ettevõte aktiivselt laienenud ja tänaseks on aktsiaseltsi omanikeks Võru linn, Antsla vald, Kanepi vald ja Võru vald. AS Võru Vesi on määratud vee-ettevõtjaks viies omavalitsuses ning alates 01.04.2018 opereeritakse kokku 40-s tegevuspiirkonnas.

Tegevuspiirkondade laienemise ja ettevõtte kasvamisega soovitakse saavutada mastaabiefekti, optimeerida juhtimiskulusid, kasutada keskset raamatupidamist ning luua suuremad võimalused tööjõu spetsialiseerumiseks, tagades sellega rajatiste ja ehitiste nõuetekohase hoolduse. Suuremal ettevõttel on paremad võimalused omada spetsiaalseid masinaid ja seadmeid ning neid ka intensiivsemalt kasutada. Lisaks sellele kasvab ettevõtte finantsvõimekus ning aktsiaseltsil on võimalik saada soodsamatel tingimustel laenu ja toetust. Samuti on suurematel ettevõtetel võimalik avalike hangetega saavutada madalamad ühikuhinnad. Saavutatud madalamate kuludega, saab vee-ettevõte pakkuda tarbijatele soodsamat veeteenuse hinda.

AS Võru Vesi jätkab läbirääkimisi omavalitsustega, et suurendada tegevuspiirkondade arvu ja kaasata senisest veel rohkem omavavalitsusi ka omanike ringi.

 

Juri Gotmans

Juhatuse liige