Tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise perioodi pikendamine kuni 31.12.2019

AS Võru Vesi annab teada, et vastavalt AS Võru Vesi nõukogu 20.06.2018 otsusele pikendati Antsla ja Kanepi valla tegevuspiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasuta liitumine kuni 31.12.2019 tingimisel, et tasuta liitumise saavad kliendid, kes on esitanud liitumistaotluse ennem 30.06.2019 ning on sõlminud vee-ettevõtjaga teenuslepingu hiljemalt 31.12.2019.