Teade – tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine kuni 30.06.2018.

AS Võru Vesi annab teada, et Antsla, Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu valla territooriumil) valla tegevuspiirkondades kehtib  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasuta liitumine kuni 30.06.2018.

Selleks kuupäevaks peab olema liituja välja ehitanud kinnistupealsed torustikud ning sõlminud AS-iga Võru Vesi teenuslepingu.

Liitumiseks tuleb vee-ettevõttele esitada esmalt liitumistaotlus. Liitumise kohta täpsem informatsioon AS Võru Vesi kodulehelt www.voruvesi.ee.

Alates 01.07.2018 kehtib kõigis AS Võru Vesi tegevuspiirkondades liitumistasu.

Liitumistasu arvutatakse vastavalt Konkurentsiameti poolt 22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikale.