Teenustööde avaldus

Soovin tellida teenustööna (töö kirjeldus)*
Aadressil(Tööde teostamise koht)*
Töö teostamise soovitav aeg*
Nimi, firma ja/või volitatud esindaja nimi, isikukood/registrikood*
Kontaktisiku nimi*
Aadress*
Telefon*
E-Mail
Arve palun saata aadressil:*
Olen tutvunud AS-i Võru Vesi hinnakirjaga *
Tellijana olen teadlik, et tööd on tasulised ja arve esitamisel garanteerin selle tasumise*