Uued veeteenuse hinnad alates 01.12.2017

Alates 1. detsembrist 2017.a. muutuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinnad AS Võru Vesi järgmistes teeninduspiirkondades:

–    Võru linn

–    Võru vald (Kose, Sõmerpalu alevik, Võlsi, Meegomäe, Võrumõisa, Osula, Järvere, Linnamäe, Kurenurme, Hänikese külad)

–    Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti, Tsooru ja Kraavi külad)

–    Kanepi vald (Kanepi alevik, Põlgaste, Hurmi, Kaagvere, Magari ja Soodoma küla).

Veeteenuse hinnatõusu üheks olulisemaks põhjuseks on kohalike omavalitsuste kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava järgi ettenähtud ja teostatud investeeringud  ning oluliselt 7.aasta jooksul tõusnud kulusisendid. Investeeringud on tehtud eesmärgiga kindlustada nõuetele vastav teenus ja tagada keskkonnanõuete täitmine. Uued hinnad tagavad tulevaste investeeringute teostamiseks ning seaduse nõuetest tuleneva vee-ettevõtja jätkusuutlikkuse. Võru linna investeeringuteks on võimalik taotleda Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetust, mille üheks vältimatuks tingimuseks on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hind.

Alates 01.detsembril 2017.a. rakendatakse kõikides eeltoodud teeninduspiirkondades ühtset vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ning Antsla valla piirkonnas kaovad alates 01.12.2017 abonenttasud.

loe edasi siit…veeteenuse hinnad alates 01.12.2017.a