Vana-Antsla aleviku ühisveevärgivesi vastab nõuetele!

Lugupeetud Vana-Antsla aleviku ühisveevärgi tarbijad

AS Võru Vesi annab teada, et Vana-Antsla aleviku puurkaevust, veepumplast ja Tammiku 5 KÜ-st 09.10.2017 ja 11.10.2017 võetud joogivee analüüsi tulemused on alates 09.10.2017 korras ja joogivesi vastab Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

Korrusmajade juurde paigaldatud veemahuti teisaldatakse 13.10.2017.

NB! AS Võru Vesi annab teada, et seoses kvaliteedi probleemi lahendamisega kehtib alates 13. oktoobrist 2017 vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

AS Võru Vesi fikseerib veearvestite näidud kauglugemise teel 13.10.2017. Veearvesti näitu eraldi tarvis teatada ei ole.

AS Võru Vesi tänab Teid mõistva suhtumise eest!