Vana-Antsla joogivesi. Uus teade!

Lugupeetud Vana-Antsla aleviku ühisveevärgi tarbijad

AS Võru Vesi annab teada, et 27.09.2017 Vana-Antsla aleviku puurkaevust ja joogiveest võetud vee analüüsi tulemuste põhjal ei vasta endiselt ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele Coli-laadsete bakterite osas.

AS Võru Vesi teostab koostöös Kaevupuurija OÜ-ga 06.10.2017 kell 8:00–20:00 puurkaevu puhastuspumpamist airlift meetodil ja puurkaevu päise ümberehitamist, mille tõttu on ühisveevärgis veekatkestus. Pärast eespool nimetatud töid võetakse uued analüüsid ja esimesel võimalusel teavitatakse analüüsi tulemustest tarbijaid. Täiendavat informatsiooni saab telefonil 782 8334.

 

Vesi ei ole tervisele kahjulik, kuna bakterite sisaldus joogivees on väike.

AS Võru Vesi soovitab elanikel keetmata kraanivett mitte juua ja söögiks kasutada.

Kuni joogivee kvaliteedi vastavusse viimiseni on klientidel võimalik saada puhast joogivett korrusmajade juurde paigaldatud AS Võru Vesi logodega veemahutist.

 

NB! AS Võru Vesi annab teada, et seoses joogivee kvaliteedile mittevastavusega on tagasiulatuvalt alates 01. septembrist 2017 kuni probleemi lahendamiseni ühisveevärgist kasutatud vesi kõikidele Vana-Antsla klientidele tasuta (reovee ärajuhtimise teenuse ja abonenttasude eest tuleb endiselt tasuda vastavalt kasutatud teenuse mahule).

 

AS Võru Vesi vabandab võimalike ebamugavuste pärast!
Lugupidamisega

AS Võru Vesi