Vana-Antsla joogivesi. Uus teade!

Lugupeetud Vana-Antsla aleviku ühisveevärgi tarbijad

AS Võru Vesi annab teada, et 27.09.2017 Vana-Antsla aleviku puurkaevust ja joogiveest võetud vee analüüsi tulemuste põhjal ei vasta endiselt ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele Coli-laadsete bakterite osas.

AS Võru Vesi tegeleb põhjuste selgitamise ja likvideerimisega. AS Võru Vesi teostab uuesti 03.10.2017 ja 04.10.2017 kell 9:00–16:00 puurkaevu läbipesu, mille tõttu võib ühisveevärgis esineda veekatkestusi ja surve kadusid. Pärast puurkaevu läbipesu võetakse uued analüüsid ja esimesel võimalusel teavitatakse analüüsi tulemustest tarbijaid.

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 782 8334.

Vesi ei ole tervisele kahjulik, kuna bakterite sisaldus joogivees on väike. AS Võru Vesi soovitab elanikel keetmata kraanivett mitte juua ja söögiks kasutada.

Kuni joogivee kvaliteedi vastavusse viimiseni on klientidel võimalik saada puhast joogivett korrusmajade juurde paigaldatud AS Võru Vesi logodega veemahutist.

 

AS Võru Vesi vabandab võimalike ebamugavuste pärast!
Lugupidamisega

AS Võru Vesi