Veekatkestus Vana-Antslas, 23.01.2019

Seoses Vana Antsla veepumpla puurkaevupumba rikkega on Vana Antsla alevik 23.01.2019 ilma joogiveeta ajavahemikul 14:00-16:00.

AS Võru Vesi vabandab tekkinud ebameeldivuste pärast.