Veelkord veeteenuse hinnatõusust!

Alates oktoobrist 2010.a. kinnitab üle 2000 inimekvivalendiga piirkondades hinna Konkurentsiamet. Veeteenuse hind on Võru linnas püsinud muutumatuna seitse aastat.

Alates 1. detsembrist 2017.a. muutuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinnad.

Uued hinnad tagavad tulevaste investeeringute teostamiseks ning seaduse nõuetest tuleneva vee-ettevõtja jätkusuutlikkuse. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Võru linnale taotletava 2,3 milj euro suuruse toetuse vältimatuks tingimuseks on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hind! Loomulikult on kulusisendid selles ajavahemikus mõnedes kululiikides lausa mitmekordistunud.

Võru linna tarbija jaoks tõuseb vee –ja kanaliteenuse hind kokku 10,5%. Leibkonna kohta tõuseb vee hind kuus 74 eurosenti ning kanaliteenuse hind 60 eurosenti, seega kokku leibkonna kohta 1,34 eurot.

AS Võru Vesi teeninduspiirkondades rakendatakse ühtset vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ning Antsla valla piirkonnas kaovad alates 01.12.2017 abonenttasud.

–    Võru linn

–    Võru vald (Kose, Sõmerpalu alevik, Võlsi, Meegomäe, Võrumõisa, Osula, Järvere, Linnamäe, Kurenurme, Hänikese külad)

–    Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti, Tsooru ja Kraavi külad)

–    Kanepi vald (Kanepi alevik, Põlgaste, Hurmi, Kaagvere, Magari ja Soodoma küla).

·         tasu võetud vee eest                                                    0,98 €/m3 (km-ta)      1,18 €/m3 (km-ga)

·         tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest          1,54 €/m3 (km-ta)      1,85 €/m3 (km-ga)

Eeltoodud hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 27.10.2017, otsus nr 9-3/2017 -008.

Hindade kinnitamisele on eelnenud mitmekuuline analüüsiperiood, kus Konkurentsiamet on kontrollinud äriühingu tulusid ja kulusid ning võrrelnud rahavoogusid laenude teenindamise vajadusega. Investeeringud on tehtud eesmärgiga kindlustada nõuetele vastav teenus ja tagada keskkonnanõuete täitmine.

Veeteenuse hinna kooskõlastab ja kinnitab Konkurentsiamet, mitte Võru Linnavalitsus ega AS Võru Vesi.

Viimane veeteenuse hinnatõus Võru linnas oli aastal 2010!

Usume, et Võru linna veeteenuse tarbijad mõistavad investeeringute tegemise olulisust.

AS Võru Vesi soovib, et ka tulevikus saaksid kliendid tarbida kvaliteetseid veeteenuseid mõistliku hinnaga.

P.S Vaata ka põhjalikku ülevaadet AS Võru Vesi arengust k.a. augustikuus ilmunud Võru Linna Lehest.

Täiendavad vastused küsimustele telefonil – 58164175 Jüri Miks