Võru reoveepuhasti tööst ja ebameeldivast lõhnast

Võru reoveepuhasti töötas mai-juuni kuus ja töötab praegugi tavapäerases rütmis. Puhastis toimuvad tavapärased protsessid. AS Võru Vesi kinnitab, et avariisid, tõrkeid ega agregaatide rikkeid ei ole esinenud. Ebameeldiv intensiivne lõhn võis olla tingitud reovee puhastamisel tekkinud jääkprodukti ehk reoveesette töötlusega kaasnevast protsessist. Ebameeldiva lõhna eraldumine reoveesette töötlemise käigus oli vältimatu. Ebameeldiva lõhna põhjustajaks võis olla ka ilmastik.

AS Võru Vesi vabandab tekkinud ebamugavuste pärast.