Võru Vesi AS pressiteade: AS Võru Vesi ja Võru Linnavalitsus sõlmisid viimase osa veemajanduse suurprojekti töövõtulepinguid

AS Võru Vesi ja Võru Linnavalitsus viisid projekti „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt” raames läbi  riigihanked,  mille  tulemusena  sõlmiti  lepingud  vee‐  ja  kanalisatsioonirajatiste  ning  tänavate rekonstrueerimiseks järgmiste ehitusettevõtetega: 

  • Konsortsium Taristu Grupp OÜ, OÜ Powtec, Asfaldigrupp OÜ – Liiva, Petseri, Roosi, Kalevipoja ja Koidula tn piirkond; 
  • Terrat  AS  –  Vee  tn  piirkond  (kanalisatsioonitorustike  rekonstrueerimine  kinnisel  meetodil erinevatel tänavalõikudel). 

Ehitustööde  käigus  on  plaanis  rajada  või  rekonstrueerida  1  380  m  veetorustikku,  2770  m kanalisatsioonitorustikku  ja  2090  m  sademeveetorustikku.  Torustike  rajamise  järgselt  taastatakse teed/tänavad üldjuhul täies mahus. 

Torustike ehitustöid teostatakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab EL Ühtekuuluvusfond. 

Vee ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde maksumus on ca 1,4 miljonit eurot ja teede ehitustööde maksusus on ca 514 tuhat eurot. Tööd planeeritakse lõpetada 31.10.2022.

Ehitustööde omanikujärelevalvet teostab Infragate Eesti AS. 

AS Võru Vesi