Teadaanne

Vastavalt kehtivale Siseministri määrusele peab veetorustiku valdaja kontrollima tuletõrjehüdrandi tehnilist seisukorda pärast paigaldamist ja perioodiliselt tootja poolt ettenähtud sagedusega või vähemalt üks kord kahe aasta jooksul. Kontrollimise käigus tuleb muuhulgas teha kindlaks tuletõrjehüdrandist saadav veevooluhulk.

AS Võru Vesi teostas koostöös Päästeametiga esmaspäeval 18-ndal aprillil ajavahemikul 09:30-15:00 Võru linna ja valla erinevate piirkondade tuletõrjehüdrantide tehnilist korrasolekut. Kontrolli käigus mõõdeti tuletõrjehüdrantide vee vooluhulka, et tulekustutustöödeks hinnata hüdrantidest saadavat vee kogust. Tuletõrjehüdrantide veevooluhulga mõõtmisega pääses vanades veetorustikes lahti rauasete, mis kandus edasi mitmetesse piirkondadesse. Kuna varasemalt ei ole nii suures mahus tuletõrjehüdrante korraga kontrollitud, siis kahjuks ei näinud ette Võru linna ja valla veevõrgus joogivee kvaliteedi halvenemist. Torustikest lahti pääsenud raud, mis värvib joogivee pruunikaks, ei ole ohtlik inimese tervisele. AS Võru Vesi teostas koheselt pärast hüdrantide kontrollimist veekvaliteedi taastamiseks veetorustiku läbipesu Võru linnas ning Kubja, Meegomäe ja Kose piirkondades. Käesoleval hetkel on normaalne veevarustuse olukord taastatud.

AS Võru Vesi vabandab klientidele tekitatud ebameeldivuste pärast.