Avaldus teenustöö tellimiseks

AS Võru Vesi esindaja võtab pärast teenustööde avalduse esitamist kontaktisikuga ühendust 3 tööpäeva jooksul.

Teenustööde hinnakiri


Teenustööde tellimisega võtab avalduse täitja endale kohustuse tasuda vee-ettevõtjale teenustööde eest tasu vastavalt AS Võru Vesi kehtivale teenustööde hinnakirjale.