Antsla reoveepuhastil toimus sarikapidu

04.03.2020 toimus Antsla reoveepuhastil sarikapidu. Reoveepuhasti ehituse kogumaksumus on 1,8 miljonit eurot, sellest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetus on 1,35 miljonit eurot, Antsla vald rahastab projekti 0,4 miljoni euroga ja AS Võru Vesi panus on 0,05 miljonit eurot.

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Antsla linna amortiseerunud reoveepuhasti, kus hetkel puhastatakse Antsla linna ja Lusti küla ühiskanalisatsiooni klientide reoveed. Antsla linna reoveepuhasti on ehitatud 80-ndate aastate keskel, osaliselt on seadmeid uuendatud
2000-ndal aastal. Projektiga ehitatakse uus kaasaegsetele nõuetele vastav reoveepuhasti, kuhu pärast ehitustöid on võimalik juhtida ka Kobela ja Vana-Antsla alevike ning Kraavi ja Uue-Antsla külade reoveed. Reoveepuhasti uuendamisega väheneb puhastist väljuv reostuskoormus, mis tagab puhtama looduskeskkonna. Projektiga tagatakse Antsla reoveepuhastis nõuetekohane lämmastiku ja fosfori ärastus, millele hakkasid alates 2019. aastast kehtima rangemad piirmäärad, mida olemasoleva reoveepuhasti puhastusprotsessiga oleks keeruline tagada.

2019. aasta kevadel valmis Keskkond & Partnerid OÜ poolt koostatud ehitusprojekt, mille alusel teostab ehitustöid riigihanke võitnud Schöttli Keskkonnatehnika AS koos A.K. Montage OÜ-ga. Omanikujärelevalvet ehitustöödele teostab Keskkonnaprojekt OÜ.

Hetkeseisuga on tööd kulgenud plaanikohaselt ning reoveepuhasti peaks valmima 2020. aasta augustis.