Hinnakiri

Eestis kehtib alates 1. jaanuarist 2024 uus käibemaksumäär 22% senise 20% asemel.

Tegu on riigi poolt kehtestatud maksumuudatusega, mis on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtetele. Täpsema info käibemaksumäära muudatuse kohta leiad Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.

Sellest tulenevalt muutuvad alates 01.01.2024 AS Võru Vesi hinnakirjas käibemaksuga maksustatud teenuste ja kaupade hinnad käibemaksumäära tõusu võrra.

Alates 01.01.2024 kehtivad koos käibemaksuga järgmised veeteenuse hinnad:

Teeninduspiirkond

Tasu võetud vee eest (€/m3)

Tasu reovee ärajuhtimise eest (€/m3)

km-ta

km-ga

km-ta

km-ga

Võru linn

1.38

1.68

2.23

2.72

Võru vald (Parksepa alevik, Väimela alevik, Puiga küla ja Navi küla)

1.38

1.68

2.23

2.72

Võru vald (v.a. Navi, Parksepa, Puiga ja Väimela)

1.38

1.68

2.23

2.72

Antsla vald

1.38

1.68

2.23

2.72

Kanepi vald

1.38

1.68

2.23

2.72

Rõuge vald (endine Haanja valla piirkond)

1.38

1.68

2.23

2.72

Veearvesti näitu saab teavitada AS Võru Vesi klienditeeninduse telefonidel +372 782 1779, e-postiga naidud@voruvesi.ee või meie kodulehel voruvesi.ee. Kaugloetavate veearvestite näitusid ei ole vaja teatada, need kogub kokku AS Võru Vesi.