Sademevesi

Sademeveesüsteemide haldamise, hooldamisega ja arendamisega tegeleb Võru Linnavalitsus

OÜ Äärejuht koostas AS Võru Vee tellimusel 2006. aastal Võru linna sademeveesüsteemide uuringu ja perspektiivskeemi, mille käigus kaardistati Võru linna kraavid ja sademeveetorustikud, koostati valgalade skeem ning sademevee perspektiivskeem. Hinnati olemasolevate süsteemide rekonstrueerimismaksumust ning määrati uute süsteemide rajamise hinnanguline maksumus. Perspektiivskeemis on määratud sademeveesüsteemide võimalik asukoht ning võimsused/läbimõõdud. Torustike lõplikud täpsed läbimõõdud ja asukohad selguvad modelleerimise ja projekteerimise käigus.

Suurematest sademeveetorustikest on rajatud Paju tn ja Räpina mnt sademeveekollektor, mis suubub Koreli ojja Olevi tn ja Räpina mnt ristmiku juures. Nimetatud torustikuga on ühendatud F. R. Kreutzwaldi tänava sademeveekollektor kuhu juhitakse kõigi ristuvate tänavate sademeveed.

Kraavistusega piirkondade eelvooluks on peamiselt kas Koreli oja, Võhandu jõgi või Tamula järv. Sademeveetorustikke kraavide eelvooluna on kasutatud vähe.

Kraavistusega piirkonnad on enamasti eramute piirkonnad: Vilja, Võlsi, Kubja, Võrukivi ja Liitva piirkonnad.

Võru linnavalitsus
Jüri 11, 65620 Võru linn
785 0900, info@voru.ee