Juhtimine

AS Võru Vesi juhindub oma tegevuses põhikirjast ja aktsionäride lepingust.

AS Võru Vesi teeninduspiirkonnad on:

Võru linn

Kose
Verijärve
Meegomäe
Verijärve
Võrumõisa
Võlsi
Kirumpää
Sõmerpalu
Osula
Järvere
Linnamäe
Kurenurme
Hänikese
Lasva
Pässa
Otsa
Kääpa
Tsolgo
Pikakannu
Sooküla
Orava
Parksepa
Väimela
Puiga
Navi

Antsla linn
Lusti
Kobela
Vana-Antsla
Tsooru
Kraavi
Kuldre
Pihleni
Uue-Antsla
Urvaste
Visela
Vaabina

Kanepi
Põlgaste
Hurmi
Magari
Kaagvere
Erastvere
Ihamaru
Krootuse
Valgjärve
Saverna
Maaritsa
Prangli
Soodoma

Haanja
Ruusmäe

Ettevõtte stuktuur alates 01.12.2021

AS Võru Vesi juhatusse kuulub alates 27.12.2017 Juri Gotmans.

AS Võru Vesi nõukogu koosseis alates 01.01.2022:

  • nõukogu esimees – Argo Mõttus (seisuga 29.01.2022)
  • nõukogu liige – Aavo Hummal
  • nõukogu liige – Aivar Kalk
  • nõukogu liige  – Andrus Seeme
  • nõukogu liige – Georg Ruuda
  • nõukogu liige – Marko Tiisler
  • nõukogu liige – Merle Koik
  • nõukogu liige – Kurmet Müürsepp
  • nõukogu liige – Tõnu Jõgi

TEADE
03.02.2021

18. novembril 2020 aastal allkirjastati ühinemisleping, millega ühendati AS Võru Vesi, OÜ Võru valla Veevärk, OÜ Orava Teenus, OÜ Saverna Teenus ja OÜ Kanepi Haldus. Ühendav ühing jätkab tegevust ärinime AS Võru Vesi all.