Teenustööd

Teenustöö tellimiseks tuleb kliendil esitada AS-ile Võru Vesi teenustöö tellimise avaldus:

Teenustööde hinnakiri