Käitumisjuhised hädaolukorras

 • Kui sõltud ühisveevärgist, uuri teenusepakkuja, korteriühistu või kohaliku omavalitsuse kaudu, kuidas on tagatud elanike veega varustamine teenuse katkemise korral.
 • Hinda, millised probleemid sinu kodus tekivad, kui vett ei ole.
 • Tee endale selgeks, kus on lähimad puhta vee saamise võimalused (kaev, allikas vmt) ning siseveekogud muu tarbevee võtmiseks.
 • Tee endale selgeks, kust ja kui palju võid katkestuse korral kodus vett saada (veeboiler, tualetipoti loputuskast).
 • Hoia kodus ühe nädala joogivee varu juhul, kui sul ei ole veekatkestuse korral muud puhta vee saamise võimalust. Iga inimese kohta peaks olema arvestatud kaks liitrit päevas ning täiendav varu toidu valmistamiseks arvestusega üks liiter päevas inimese kohta.
 • Varu koju niiskeid puhastuslappe ja käte desinfitseerimisvahendit. Kui peres on lapsi, eakaid või erivajadustega inimesi, arvesta ka nende hügieenivahendite vajadustega.
 • Varu koju veepuhastustablette või veefiltreid.

Kuidas ootamatu veevarustuse või kanalisatsiooniteenuse katkestuse korral tegutseda

 • Kasuta olemasolevat vett kokkuhoidlikult. Mõtle läbi, millist tavapärast veetarbimist saad ajutiselt ära jätta või vähendada.
 • Lase vesi, mis on jäänud veel veetorudesse, kraanidest anumatesse.
 • Jälgi ametlikke teadaandeid elanike joogiveega varustamise kohta.
 • Joomiseks, toidu valmistamiseks ja pesemiseks kasutatav vesi peab olema puhas. Looduslikust veekogust võetud või kauem seisnud vett keeda enne tarbimist 3–5 minutit.
 • Hoolitse iga päev isikliku hügieeni eest ka veekatkestuse korral, kasutades pesulappi või niiskeid salvrätikuid. Puhasta hambaid harjaga ka siis, kui suud ei saa veega loputada.
 • Kanalisatsiooni toimimise tõrgete korral võidakse ummistuste vältimiseks keelata kanalisatsiooni kasutamine. Kasuta jäätmete jaoks solgiämbrit ja tualetis mitmekihilisi prügikotte. Võimaluse korral kasuta välikäimlat. Korteriühistu saab seda tellida ühiselt.

JOOGIVEE KÄTTESAADAVUSE VÕIMALUSED

 • Puur-, salvkaev (koos ämbri ja nööriga)
 • Alternatiivne veeallikas, näiteks looduslik veekogu
 • Boiler ja tualetipoti veepaak
 • Kodune joogiveevaru (jälgi kehtivusaega)
 • Elektrigeneraator ühisveevärgi pumpade või puur- või salvkaevu pumpade jaoks
 • Koduloomadele võib pakkuda ka vihma- või lumesulatusvett

TUALETI KASUTAMINE

 • Prügikotid tualeti kasutamiseks kuivkäimlana. (Soovitatav on lisada prügikotti ajalehti, saepuru, turvast või muud imavat materjali.)
 • Mujal asuv kuivkäimla

TOIDU VALMISTAMINE

 • Valmistamist mittevajava toidu varud kodus üheks nädalaks
 • Joogiveevaru üheks nädalaks
 • Puhas vesi muust kohast (kaev, allikas, boiler)
 • Vee puhastamine (veekogust saadud vesi, vihma- või lumesulatusvesi) veepuhastustablettidega

ENDA PESEMINE

 • Niisked puhastuslapid
 • Käte desinfitseerimisvahend

TOIDUNÕUDE PESEMINE

 • Ühekordsed nõud

Võru reoveekogumisalal tekkinud hädaolukorras, kus ei suudeta tagada vee ja kanalisatsiooni teenust olemasolevast taristust paneb AS Võru Vesi teated oma veebilehele ja juhtudel, kus pole võimalust veebi vahendusel teateid edastada paberkandjal alljärgnevatele Võru linna infotahvlitele:

 1. Jüri tn – Kesklinna park;
 2. Jüri tn – Turg;
 3. Jüri tn 18;
 4. R. Kreutzwaldi tn 54;
 5. Tamula rannapromenaad;
 6. Kooli tn/ Vabaduse tn ristmik;
 7. Vabaduse tn 12a;
 8. Jüri tn/Liiva tn ristmik.