Kooskõlastamise avaldus

AS Võru Vesi vaatab avalduse üle 20 tööpäeva jooksul.