Lõpetatud projektid

Võru kesklinna piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja rekonstrueerimine

Võru Liitva piirkonna vee– ja kanalisatsioonitorustike ehitamine