AS Võru Vesi pressiteade: 22.märtsil 2019 tähistatakse Rahvusvahelist veepäeva!

PRESSITEADE:

22.03.2019

22.märtsil 2019 tähistatakse Rahvusvahelist veepäeva!

Võru Järve Kooli õpilased külastasid AS-i Võru Vesi

Rahvusvahelise veepäeva raames külastasid Võru Järve Kooli õpilased Võru Kirsiveski veetöötlusjaama ning Võru linna reoveepuhastit.

Külastuse käigus tutvustati õpilastele veetöötlusjaama tööpõhimõtet ning räägiti kraanivee kvaliteedist.

Reoveepuhasti territooriumil näidati õpilastele hooldustehnikat, selgitati reoveepuhasti töö eripära ja räägiti muda komposteerimise võimalustest.

AS Võru Vesi on pikaaegse kogemusega regionaalne vee-ettevõte, kes alustas tegevust aktsiaseltsina 1995. aastal. AS Võru Vesi eesmärk on pakkuda klientidele igapäevaselt nõuetekohaseid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid. AS Võru Vesi on aktiivselt laienev vee-ettevõte – opereerib tänaseks 5 omavalitsuses kokku 50 teeninduspiirkonnas

AS Võru Vesi