AS Võru Vesi valmisolek eriolukordadeks, 02.12.2022

Ühtekuuluvusfondi ja enda vahenditega elektrigeneraatoreid, kütusemahuti, joogivee mahuteid, sõlminud koostöö kokkulepped generaatoreid rentivate firmadega, koostanud ettevõtte toimepidevuse plaani jne. Need tegevused ei ole „rohi“ kõikide haiguste vastu, kuid on abiks raskel ajal toimetulekuks.

AS Võru Vesi teenindab 51 piirkonda – kahte linna ja mitmeid asulaid Võrumaal ja Põlvamaal. Ulatusliku kriisi korral keskendume esmajärjekorras asulatele, kus asuvad haiglad, hooldekodud ning teised eluliselt tähtsad objektid. Lahendades ära teenuste kättesaadavuse nendes asulates, asume taastama teenust järgnevates asulates. Näiteks erakorralise elektrikatkestuse korral  Võru linnas peame taastama teenuse 8 tunni jooksul või tagama alternatiivse joogiveevarustuse mahutitega 24 tunni jooksul. Alternatiiv joogiveemahutite asukohad hakkavad paiknema Võru linnas Võrusoo, Luha, Laane, Vilja ja Tartu tänava piirkondades. Teistes omavalitsustes joogiveemahutite asukohad kooskõlastatakse vallavalitsustega.

Ulatusliku kriisi korral peame tegema tihedat koostööd koostööpartneritega, omavalitsustega ja kogukondadega ning kaasama appi vabatahtlikke.

Järgnevatel aastatel jätkab AS Võru Vesi õppuste läbiviimist nii „laua taga paberil“ kui ka praktiliste tegevuste näol, et veel paremini lihvida oskusi toimetulekuks kriisisituatsioonides. Samuti jätkame vajalike seadmete ja masinate soetamist ja uuendamist, mis on vajalikud kriisi olukordades.

Vaatamata meie valmisoleku kasvule, palume elanikel läbi mõelda, kuidas tagada nii endale kui ka enda lähedastele joogiveevarustus kuni abi saabub ning tavapärane veevarustus taastatakse. Ilmtingimata peaks hoidma vajaliku varu joogivett kodus. Samuti peaks uurima, kus asuvad lähimad kaevud või veekogud. Häid näpunäiteid leiab Päästeameti lehel www.rescue.ee.

Antud teemat saab kokku võtta Eesti vanasõnaga „Kes karja ei kaitse, see leiba ei maitse”

Jõudu meile karja kaitsmisel.