Uudised

02 nov.

Alates oktoobrist 2010.a. kinnitab üle 2000 inimekvivalendiga piirkondades hinna Konkurentsiamet. Veeteenuse hind on Võru linnas ...

01 nov.

AS Võru Vesi annab teada, et Antsla, Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu valla territooriumil) valla ...

31 okt.

Alates 1. detsembrist 2017.a. muutuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinnad AS Võru Vesi järgmistes teeninduspiirkondades: -    ...

26 okt.

AS Võru Vesi annab teada, et Antsla vallas, Vana Antslas on veetorustikul leke. Vesi on sulgemisel ...

12 okt.

Lugupeetud Vana-Antsla aleviku ühisveevärgi tarbijad AS Võru Vesi annab teada, et Vana-Antsla aleviku puurkaevust, veepumplast ja Tammiku ...

04 okt.

Lugupeetud Vana-Antsla aleviku ühisveevärgi tarbijad AS Võru Vesi annab teada, et 27.09.2017 Vana-Antsla aleviku puurkaevust ja joogiveest võetud ...

29 sept.

Lugupeetud Vana-Antsla aleviku ühisveevärgi tarbijad AS Võru Vesi annab teada, et 27.09.2017 Vana-Antsla aleviku puurkaevust ja joogiveest võetud ...

28 sept.

Seoses Võrusoo veetöötlusjaamas toimuvate avariitöödega võib Võru linna ja valla veetorustikus esineda veehäireid (surveprobleeme ja ...

25 sept.

Pressiteade 25. september 2017 EVEL: Joogivee kvaliteet Eestis on väga hea ja selle üle oleme uhked. Kvaliteedi ...

22 sept.

Lugupeetud Vana-Antsla aleviku ühisveevärgi tarbijad AS Võru Vesi annab teada, et 20.09.2017 Vana-Antsla aleviku puurkaevust ja joogiveest võetud ...