Avaldus teenuslepingu lõpetamiseks

  Palun lõpetada teenusleping nr*
  Aadressil*
  Alates (kuupäev)*
  Veearvesti näit teenuslepingu lõpetamise hetkel on*
  Tasu garanteerin veearvesti näiduni*
  Kinnistu omaniku nimi, firma ja/või volitatud esindaja nimi*
  Kontakttelefon*
  E-Mail