Avaldus teenuslepingu lõpetamiseks

Palun lõpetada teenusleping nr*
Aadressil*
Alates (kuupäev)*
Veearvesti näit teenuslepingu lõpetamise hetkel on*
Tasu garanteerin veearvesti näiduni*
Kinnistu omaniku nimi, firma ja/või volitatud esindaja nimi*
Kontakttelefon*
E-Mail