Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks

1. Kinnistu aadress*
(tänav / maja / linn / postiindeks)
2. Kinnistu omanik*
(ees ja -perekonnanimi / ettevõtte)
3. Avalduse esitaja kontaktandmed:
Aadress*
Telefon*
E-mail*
Isikukood / reg.kood*
Ettevõtte/korteriühistu esindaja nimi
4. Soovin sõlmida teenuslepingut* veevarustuse teenuse tarbimiseksreovee ärajuhtimise teenuse tarbimiseks
5. Teenuslepingu sõlmimise põhjus* uus liituminetäiendav liitumineomaniku vahetusvee-ettevõtja vahetusmuu
Fikseeritud veearvesti näit
6. Liitumislepingu number ja kuupäev (kui on olemas,vastasel korral märkida “-“)*
7. Arveldamine/näitude teatamine* KuuKvartal
8. Veeteenuse arve* PaberilE-Postile
9. Teenuslepingu allkirjastamine* soovin lepingut allkirjastada digitaalseltsoovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal

 

Teenuslepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid:

  • Käesolev avaldus
  • Kinnistu omaniku isikut tõendava dokumendi koopia
  • Teostusmõõdistus (uuel liitujal)