Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks

1. Kinnistu aadress*
(tänav / maja / asula / postiindeks)
2. Kinnistu omanik*
(ees ja -perekonnanimi / ettevõtte)
3. Avalduse esitaja kontaktandmed:
Ees- ja perekonnanimi*
Aadress*
Telefon*
E-mail*
Isikukood / reg.kood*
Ettevõtte/korteriühistu esindaja nimi
4. Soovin sõlmida teenuslepingut* veevarustuse teenuse tarbimiseksreovee ärajuhtimise teenuse tarbimiseks
5. Teenuslepingu sõlmimise põhjus* uus liituminetäiendav liitumineomaniku vahetusvee-ettevõtja vahetusmuu
Fikseeritud veearvesti näit
6. Arveldamine/näitude teatamine* KuuKvartal
7. Veeteenuse arve* PaberilE-Postile
8. Teenuslepingu allkirjastamine* soovin lepingut allkirjastada digitaalseltsoovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal

 

Teenuslepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid:

  • Käesolev avaldus
  • Teostusmõõdistus (uuel liitujal)