Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks

  1. Kinnistu aadress*
  (tänav / maja / asula / postiindeks)
  2. Kinnistu omanik*
  (ees ja -perekonnanimi / ettevõtte)
  3. Teenuslepingu sõlmija kontaktandmed:
  Ees- ja perekonnanimi*
  Aadress*
  Telefon*
  E-mail*
  Isikukood / reg.kood*
  Ettevõtte/korteriühistu esindaja nimi
  4. Soovin sõlmida teenuslepingut* veevarustuse teenuse tarbimiseksreovee ärajuhtimise teenuse tarbimisekssademevee juhtimiseks reoveesüsteemisademevee juhtimiseks sademeveesüsteemi
  5. Teenuslepingu sõlmimise põhjus* uus liituminetäiendav liitumineomaniku vahetusvee-ettevõtja vahetusmuu
  Fikseeritud veearvesti näit
  6. Arveldamine/näitude teatamine* KuuKvartal
  7. Veeteenuse arve* PaberilE-Postile
  8. Teenuslepingu allkirjastamine* soovin lepingut allkirjastada digitaalseltsoovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal

   

  Teenuslepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid:

  • Käesolev avaldus
  • Teostusmõõdistus (uuel liitujal)