Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

  Kinnistu aadress (tänav / maja–korter / linn / postiindeks) *
  Taotluse esitaja / liituja nimi (ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi)*
  Taotluse esitaja/liituja aadress*
  Telefon*
  E-post*
  Isikukood/registrikood*
  Liitumine* ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsiooniga
  Liitumislepingu allkirjastamine soovin lepingut allkirjastada digitaalseltsoovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal
  Märkused

   

   

   

  LIITUMISLEPINGU SÕLMIMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

  Käesolev avaldus

  Projekt, kõigi kooskõlastustega (üks eksemplar jääb AS’ile Võru Vesi)