Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

Kinnistu aadress (tänav / maja–korter / linn / postiindeks) *
Taotluse esitaja / liituja nimi (ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi)*
Taotluse esitaja/liituja aadress*
Telefon*
E-post*
Isikukood/registrikood*
Liitumine* ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsiooniga
Hinnapäring liitumiseks Kinnistuväliste torustike ehitamiseks kuni liitumispunktiniKinnistusiseste torustike ehitamine kuni hooneniKinnistusiseste torustike ehitamine veemõõdusõlmeniVeemõõdusõlme paigaldamine
Liitumislepingu allkirjastamine soovin lepingut allkirjastada digitaalseltsoovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal
Märkused

 

 

 

LIITUMISLEPINGU SÕLMIMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

Käesolev avaldus

Projekt, kõigi kooskõlastustega (üks eksemplar jääb AS’ile Võru Vesi)