Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

Kinnistu aadress (tänav / maja–korter / linn / postiindeks) *
Taotluse esitaja / liituja nimi (ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi)*
Taotluse esitaja/liituja aadress*
Telefon*
E-post*
Isikukood/registrikood*
Liitumine* ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsiooniga
Liitumislepingu allkirjastamine soovin lepingut allkirjastada digitaalseltsoovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal
Märkused

 

 

 

LIITUMISLEPINGU SÕLMIMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

Käesolev avaldus

Projekt, kõigi kooskõlastustega (üks eksemplar jääb AS’ile Võru Vesi)