Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

  Liituva kinnistu aadress (tänav / maja–korter / linn / postiindeks) *
  Kinnistu omanik (ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi)*
  Kinnistu omaniku isikukood/registrikood*
  Kontaktisiku nimi*
  Kontaktisiku postiaadress*
  Telefon*
  E-post*
  Liitumine* ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsioonigaSademeveesüsteemiga
  Liitumislepingu allkirjastamine soovin lepingut allkirjastada digitaalseltsoovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal
  Märkused

  LIITUMISLEPINGU SÕLMIMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

  Käesolev avaldus

  Kooskõlastatud liitumise ehitusprojekt