Teenuslepingu sõlmimise tingimused ja dokumendid

1 . Teenuslepingut võib sõlmida omanik või kliendi volitatud isik.
2. Omanik peab tõendama oma omandiõigust kas:

  • * ehitisregistri teatisega (vallasvara puhul)
  • * kinnistusameti kinnistusotsusega
  • * notariaalse ostu-müügi lepinguga

3. Volitatud isik peab esitama lepingu sõlmimisel omaniku notariaalse volikirja.
4. Omaniku või volitatud esindajate isiku samasus tuleb tuvastada Eesti Vabariigi passi või autojuhilubade alusel.
5. Uuel liitujal tuleb esiatada ka teostusmõõdistus.
6. Lepingu sõlmimisel tuleb esitada arve saatmise aadress, kontaktisiku nimi, telefon ja aadress.
7. Teenuslepingu uuendamisel (antud objektiga on varem leping olemas) tuleb esitada uuendamise põhjus (ettevõtte reorganiseerimine, omaniku vahetus jne), esitada avaldus teenuslepingu lõpetamiseks, uuel omanikul avaldus lepingu sõlmimiseks.
8. Ettevõtete puhul peab ettevõtte esindaja esitama äriregistri kande B osa, millel on näha tehinguid sõlmima volitatud isikute nimed. Korterite ühisuse puhul peab korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel valitud kaasomanike esindaja esitama koosoleku protokolli ja esinduslepingu.