Hinnakiri

Teenustööde hinnakiri alates 10.03.2020

Teeninduspiirkond Ühik Tasu võetud vee eest Tasu reovee ärajuhtimise eest
km-ta km-ga km-ta km-ga
Võru linn eur/m³ 0.98 1.18 1.54 1.85
Võru vald (Parksepa alevik, Väimela alevik, Puiga küla ja Navi küla) eur/m³ 0.84 1.01 1.00 1.20
Võru vald (v.a. Navi, Parksepa, Puiga ja Väimela) eur/m³ 0.98 1.18 1.54 1.85
Antsla vald eur/m³ 0.98 1.18 1.54 1.85
Kanepi vald eur/m³ 0.98 1.18 1.54 1.85
Rõuge vald (endine Haanja valla piirkond) eur/m³ 1.65 1.98 1.65 1.98

Võru linna, endise Võru valla (v.a Väimela, Parksepa, Puiga, Navi ja Orava), endise Sõmerpalu valla, endise Antsla valla ja endise Kanepi vallategevuspiirkondade teenuste hinnad on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 27.10.2017 otsusega nr9-3/2017-008.

Võru Vallavalitsuse korraldus

Kanepi Vallavalitsuse korraldus

Haanja Vallavalitsuse korraldus

Veearvesti näitu saab teavitada AS Võru Vesi klienditeeninduse telefonidel 782 1779, e-postiga naidud@voruvesi.ee või meie kodulehel voruvesi.ee. Kaugloetavate veearvestite näitusid ei ole vaja teatada, need kogub kokku AS Võru Vesi.