Hinnakiri

Teenustööde hinnakiri alates 01.06.2022

Teeninduspiirkond

Tasu võetud vee eest (€/m3)

Tasu reovee ärajuhtimise eest (€/m3)

km-ta

km-ga

km-ta

km-ga

Võru linn

0.98

1.18

1.54

1.85

Võru vald (Parksepa alevik, Väimela alevik, Puiga küla ja Navi küla)

0.84

1.01

1.00

1.20

Võru vald (v.a. Navi, Parksepa, Puiga ja Väimela)

0.98

1.18

1.54

1.85

Antsla vald

0.98

1.18

1.54

1.85

Kanepi vald

0.98

1.18

1.54

1.85

Rõuge vald (endine Haanja valla piirkond)

0.98

1.18

1.54

1.85

Võru linna, endise Võru valla (v.a Väimela, Parksepa, Puiga ja Navi), endise Sõmerpalu valla, endise Antsla valla ja endise Kanepi vallategevuspiirkondade teenuste hinnad on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 27.10.2017 otsusega nr9-3/2017-008.

Võru Vallavalitsuse korraldus

Kanepi Vallavalitsuse korraldus

Haanja Vallavalitsuse korraldus

Veearvesti näitu saab teavitada AS Võru Vesi klienditeeninduse telefonidel +372 782 1779, e-postiga naidud@voruvesi.ee või meie kodulehel voruvesi.ee. Kaugloetavate veearvestite näitusid ei ole vaja teatada, need kogub kokku AS Võru Vesi.