Hinnakiri

Teenustööde hinnakiri alates 01.06.2022

Teeninduspiirkondades kehtivad hinnad kuni 30.09.2022:

Teeninduspiirkond

Tasu võetud vee eest (€/m3)

Tasu reovee ärajuhtimise eest (€/m3)

km-ta

km-ga

km-ta

km-ga

Võru linn

0.98

1.18

1.54

1.85

Võru vald (Parksepa alevik, Väimela alevik, Puiga küla ja Navi küla)

0.84

1.01

1.00

1.20

Võru vald (v.a. Navi, Parksepa, Puiga ja Väimela)

0.98

1.18

1.54

1.85

Antsla vald

0.98

1.18

1.54

1.85

Kanepi vald

0.98

1.18

1.54

1.85

Rõuge vald (endine Haanja valla piirkond)

0.98

1.18

1.54

1.85

Alates 01.10.2022 kehtivad AS Võru Vesi teeninduspiirkondades ühtsed Konkurentsiameti poolt kehtestatud hinnad.

Veearvesti näitu saab teavitada AS Võru Vesi klienditeeninduse telefonidel +372 782 1779, e-postiga naidud@voruvesi.ee või meie kodulehel voruvesi.ee. Kaugloetavate veearvestite näitusid ei ole vaja teatada, need kogub kokku AS Võru Vesi.