Hinnakiri

Alates 01.01.2023 kehtivad AS Võru Vesi teeninduspiirkondades ühtsed Konkurentsiameti poolt kehtestatud hinnad:

Teeninduspiirkond

Tasu võetud vee eest (€/m3)

Tasu reovee ärajuhtimise eest (€/m3)

km-ta

km-ga

km-ta

km-ga

Võru linn

1.38

1.66

2.23

2.68

Võru vald (Parksepa alevik, Väimela alevik, Puiga küla ja Navi küla)

1.38

1.66

2.23

2.68

Võru vald (v.a. Navi, Parksepa, Puiga ja Väimela)

1.38

1.66

2.23

2.68

Antsla vald

1.38

1.66

2.23

2.68

Kanepi vald

1.38

1.66

2.23

2.68

Rõuge vald (endine Haanja valla piirkond)

1.38

1.66

2.23

2.68

Veearvesti näitu saab teavitada AS Võru Vesi klienditeeninduse telefonidel +372 782 1779, e-postiga naidud@voruvesi.ee või meie kodulehel voruvesi.ee. Kaugloetavate veearvestite näitusid ei ole vaja teatada, need kogub kokku AS Võru Vesi.