Kooskõlastamise avaldus

AS Võru Vesi vaatab avalduse üle 10 tööpäeva jooksul.