PRESSITEADE: Muudatused AS Võru Vesi nõukogu koosseisus

AS Võru Vesi

19.02.2018

19. veebruaril  2018.a toimunud AS Võru Vesi üldkoosolekul  valiti uuteks nõukogu liikmeteks  Võru linna volikogu liige Ene Liivamägi ja ettevõtja Tõnu Jõgi.

Uus AS Võru Vesi nõukogu kooseis on: Nõukogu esimees Aavo Hummal ja nõukogu liikmed Antti Tooming, Ene Liivamägi, Kurmet Müürsepp, Tõnu Jõgi.

Nõukogu pädevusse kuulub: seltsi tegevuse planeerimine, seltsi juhtimine ja järelevalve juhatuse tegevuse üle. Samuti võtab nõukogu vastu otsuseid seltsi jaoks olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes.

Üldkoosolek otsustas jätta nõukogu liikmete tasud samale tasemele. Nõukogu esimehe tasu on 400 eurot  ja liikme tasu 200 eurot kuus.

Aastatel 2015-2017 on  üldkoosolek vähendanud nõukogu esimehe tasu 640-lt eurolt 400 euroni ja nõukogu liikme tasu 450-lt eurolt 200 euroni.

Järgnevate aastate oluliseks väljakutseks ettevõtte jaoks on ettevõtte konkurentsivõime kasvatamine arendus- ja toetusprojektide elluviimiseks  ja teenuste osutamise geograafia laiendamine.

AS Võru Vesi aktsionärideks on, Antsla vald, Kanepi vald, Võru linn ja Võru vald. Ettevõte osutab teenust viies omavalitsuses.

AS Võru Vesi