Teade plaanilistest töödest Kubija linnaosas, 15.09.2020

Seoses Kubija linnaosas toimuvate tee- ehitustöödega võib Kubija linnaosas ja Meegomäe küla ning Kose aleviku piirkonna ühisveevärgis esineda veesurve kõikumisi ning vee kvaliteedi muutuseid kuupäeval 15.09.2020.

Vabandame tekkida võivate ebameeldivuste pärast!