Teade plaanilistest töödest Tsolgo külas, 31.01.2022

AS Võru Vesi annab teada, et esmaspäeval 31.01.2022 ajavahemikul 10:15-14:15 toimub Tsolgo küla veepumplas veekatkestus seoses Elektrilevi OÜ õhuliini hooldusega.Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda tööde teostamise ajaks veesõlmest kraanid.Samuti võib esineda Tsolgo küla veevõrgus seoses eespool nimetatud töödega rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!