Teade plaanilistest töödest Võru linnas, 01.06.2022

AS Võru Vesi annab teada, et seoses veetorustike ehitustöödega toimub kinnistutel Jüri tn 81 ja Olevi tn 38 veekatkestus kuupäeval 01.06.2022 ajavahemikul 09:00 kuni 16:00.

Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda tööde teostamise ajaks veesõlmest kraanid.

Samuti võib esineda Võru linna veevõrgus seoses eespool nimetatud töödega rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!