Teade plaanilistest töödest Võrus, 09.09.2020

Seoses Vilja tn tuletõrjehüdrantide korrasoleku kontrollimisega võib Võru linna ühisveevärgis esineda veesurve kõikumisi ning vee kvaliteedi muutuseid 09.09.2020 ajavahemikul 10:00 kuni 16:00.

Vabandame tekkida võivate ebameeldivuste pärast!