Teenustööde hinnakiri

Teenustööde hinnakiri alates  01.06.2020

Jrk nr Teenustöö nimetus Mõõtühik KM-ta KM-ga
Tööd masinapargiga
1 Lukksepatööd liikuva töökojaga tund 35,83 € 43,00 €
2 Elektrikutööd tund 35,83 € 43,00 €
3 Ekskavaator tund 37,50 € 45,00 €
4 Ekskavaatori kasutus hüdrovasaraga tund 56,25 € 67,50 €
5 Paakauto (multilift) o, p tund 49,17 € 59,00 €
6 Kanalisatsiooni- ja sademevee torustiku survepesu o, p tund 69,17 € 83,00 €
7 Kallurauto (multilift) o, p tund 43,33 € 52,00 €
8 Kaameraga toru-uuring tund 59,17 € 71,00 €
9 Reovee vastuvõtt purglas m3 3,76 € 4,51 €
10 Vee müük hüdrandist/pumplast h lisandub lukksepatöö m3 0,98 € 1,18 €
11 Spetsialisti väljakutse konsultatsiooniks tund 28,75 € 34,50 €
12 Plommimine/plommi eemaldamine väljakutsel kord 20,83 € 25,00 €
13 Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine ühe päeva jooksul maakraanist kord 20,83 € 25,00 €
14 Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine perioodiks koos veearvesti
demonteerimise/paigaldamisega (arve 1x sulgemisel)
kord 31,25 € 37,50 €
15 Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine ja avamine rohkem kui ühest punktis, ühe päeva jooksul kord 40,83 € 49,00 €
16 Kiire vee sulgemine ja avamine seoses veetorustiku lõhkumisega, lisandub veekulu m kord 108,33 € 130,00 €
17 Veearvesti kontrollimine ja logi koostamine kord 26,67 € 32,00 €
18 Veesõlme ehitus arvestile DN15 ja DN20 kord 75,00 € 90,00 €
19 Veesõlme ehitus arvestile DN25 kord 108,33 € 130,00 €
20 Veesõlme ehitus arvestile DN40 kord 180,00 € 216,00 €
21 Kompressorirent 2 m3/min 6,5 bar ööpäev 52,50 € 216,00 €
22 Väikemehhanismide ja tööriistade rent ööpäev 15,00 € 18,00 €
23 Läbisõit km 0,50 € 0,60 €
Dokumentatsioonitööd
24 Tehniliste tingimuste väljastamine rohkem kui ühele kinnistule, tänavale tk 65,00 € 78,00 €
25 Tehniliste tingimuste väljastamine ühele kinnistule, va tänavad tk 23,33 € 28,00 €
26 Liitumistingimuste väljastamine ühele kinnistule tk 23,33 € 28,00 €
27 Liitumisprojekti koostamine j (hind alates) tk 240,00 € 288,00 €
28 Kinnistute veetarbimise koondite koostamine ja väljastamine majandusaastale eelnevate majandusaastate kohta objekt 13,33 € 16,00 €
29 Projekti kooskõlastamine k pindalaga kuni 1 ha kord 20,83 € 25,00 €
30 Projekti kooskõlastamine k pindalaga alates 1-5 ha kord 41,67 € 50,00 €
31 Projekti kooskõlastamine k alates 5 ha kord 75,00 € 90,00 €
32 Tasu mehaanilise veearvesti DN15 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 45,00 € 54,00 €
33 Tasu mehaanilise veearvesti DN20 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 50,83 € 61,00 €
34 Tasu mehaanilise veearvesti DN25 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 56,66 € 68,00 €
35 Tasu mehaanilise veearvesti DN32 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 65,00 € 78,00 €
36 Tasu mehaanilise veearvesti DN40 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 74,16 € 89,00 €
37 Tasu mehaanilise veearvesti DN80 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 120,00 € 144,00 €
38 Tasu kaugloetava veearvesti DN15 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 62,50 € 75,00 €
39 Tasu kaugloetava veearvesti DN20 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 74,16 € 89,00 €
40 Tasu kaugloetava veearvesti DN25 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 85,00 € 102,00 €
41 Tasu kaugloetava veearvesti DN32 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 101,66 € 122,00 €

Täiendavad klauslid:

a – Kõiki teenuseid teostatakse teenuse pakkuja kütuse ning oskustöölis(t)ega

b – Tellimuse täitmiseks kulunud aega arvestatakse 15-minutilise täpsusega. Minimaalseks tellimuse täitmise ajaks arvestatakse 30 (kolmkümmend) minutit

c – Teenustööde tasusid arvestatakse kliendi juures kulunud aega alates saabumisest kuni teenustöö akti allkirjastamiseni

d – Kui töö tegemise käigus tekib vajadus objektilt lahkuda kütuse tankimiseks, materjalide toomiseks või mõnel muul tellimuse täitmiseks vajalikul põhjusel, siis selleks kulunud aeg arvestatakse tööaja hulka.

e – Hinnakiri ei sisalda tööde teostamisel kasutatud materjalide maksumust, nende eest tasub tellija täiendavalt

f – Kui tellimuse järgi on vajalik töötamine väljaspool tööaega, rakendatakse juurdehindlust 50%

g – Tellimused tuleb esitada kirjalikult (e-post või paberkandjal)

h – Lisandub lukksepa kohaletuleku tasu

i – Veearvestite taatlemise kord, AS Võru Vesi korraldus nr 1-3/8 09. aprillis 2014

j – Liitumisprojekti koostamise hind sisaldab projekti kooskõlastustasusid

k – Projekti kooskõlastamise teenus hõlmab ehitusprojektide ja geodeetiliste uurimistööde kooskõlastamist

l – Kaitsevöönd vastavalt Keskkonnaministri 16.12.2005 määrusele nr 76 “Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”

m – Veekulu arvutatakse toru läbilaskevõime järgi arvestusega, et veerõhk torustikus on 2 bar-i. Minimaalseks koguseks võetakse veekulu, mis on võrdne 1. tunni vooluhulgaga. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi on toodud Tabelis nr 1.

n – Leppetrahv ajalise ületamise eest arvestatakse tunni täpsusega. Minimaalne leppetrahv ajalise ületamise eest on 1 tund.

o – Teenustööle lisandub läbisõit töö teostamise kohta arvestusega alates Võru linn Ringtee 10

p – Tööaja hulka arvatakse ka töö käigus vajalikuks osutuva purgmiseks ja vee tankimiseks kuluvat aega.

Tabel 1. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi

 Toru  välisläbimõõt mm vooluhulk m³/h
 20 8,89
 25 15,81
 32  26,72
 40 40,48
 50  66,45
 63  119,59
 75  172,21
 90  246,73
 110  364,35
 125  478
 160  785,98