Teenustööde hinnakiri

Teenustööde hinnakiri alates  01.06.2018

Teenustöö nimetus Mõõtühik KM’ta KM’ga
1 Lukksepatööd liikuva töökojaga e tund 29,17 35,00
2 Elektrikutööd e tund 33,33 40,00
3 Ekskavaator tund 35,83 43,00
4 Ekskavaatori kasutus hüdrovasaraga tund 54,17 65,00
5 Paakauto tund 25,00 30,00
6 Kanalisatsiooni- ja sademevee torustiku survepesu tund 67,50 81,00
7 Kallurauto (multilift) tund 27,50 33,00
8 Kaameraga kanalisatsioonitorustike uuring tund 45,00 54,00
9 Reovee vastuvõtt purglas m3 3,76 4,51
10 Vee müük hüdrandist/pumplast h m3 3,41 4,09
11 Spetsialisti väljakutse konsultatsiooniks tund 26,67 32,00
12 Plommimine/plommi eemaldamine väljakutsel kord 15,83 19,00
13 Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine ühe päeva jooksul maakraanist kord 19,17 23,00
14 Vee- või kanalistasiooniühenduse sulgemine/avamine koos veearvesti demonteerimise/paigaldamisega kord 25,00 30,00
15 Vee- või kanalistasiooniühenduse sulgemine/avamine rohkem kui ühest punktis, ühe päeva jooksul kord 33,25 39,90
16 Kiire vee sulgemine ja avamine seoses veetorustiku lõhkumisega, lisandub veekulu m kord 120,00 144,00
17 Leppetrahv kokkulepitud vee sulgemise ajalise ületamise või hädaolukorra sunnil tehtud veesulgemise eest n tund 60,00 72,00
18 Kompressorirent 2m3/min 6,5 bar ööpäev 52,50 63,00
19 Väikemehhanismide ja tööriistade rent ööpäev 15,00 18,00
20 Torustiku sulatustööd aurugeneraatoriga tund 33,58 40,30
21 Tehniliste tingimuste väljastamine, rohkem kui ühee kinnistule, tänavale tk 64,17 77,00
22 Tehniliste tingimuste väljastamine, rohkem kui ühele kinnistule, va tänavad tk 21,67  26,00
23 Liitumistingimuste väljastamine ühele kinnistule tk 21,67  26,00
24 Tasu mehaanilise veearvesti DN15 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 42,50 51,00
25 Tasu mehaanilise veearvesti DN20 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 48,33 58,00
26 Tasu mehaanilise veearvesti DN25 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 54,17 65,00
27 Tasu mehaanilise veearvesti DN32 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 62,92 75,50
28 Tasu mehaanilise veearvesti DN40 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 72,50 87,00
29 Tasu mehaanilise veearvesti DN80 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 120,83 145,00
30 Tasu kaugloetava veearvesti DN15 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 60,50 72,60
31 Tasu kaugloetava veearvesti DN20 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 72,50 87,00
32 Tasu kaugloetava veearvesti DN25 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 85,00 102,00
33 Tasu kaugloetava veearvesti DN32 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 101,67 122,00
34 Tasu kaugloetava veearvesti DN40 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 120,83 145,00
35 Tasu kaugloetava veearvesti DN80 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 217,50 261,00
36 Liitumisprojekti koostamine j (hind alates) tk  154,17  185,00
37 Kinnistute veetarbimse koondite koostamine ja väljastamine majandusaastale eelnevate majandusaastate kohta objekt 12,50 15,00
38 Projekti kooskõlastamine k kord  15,83  19,00
39 Projekti kooskõlastamine k tööde tegemiseks olemasolevate ja planeeritavate AS Võru Vesi torustike kaitsevööndis 1 (asendiplaan mõõtkavas 1:500, formaadiga A4 kuni A3) ja detailplaneeringu (üks kinnistu suureusega kuni 1ha) kooskõlastamine kord  24,17 29,00
40 Projekti kooskõlastamine k tööde tegemiseks olemasolevate ja planeeritavate AS Võru Vesi torustike kaitsevööndis o (asendiplaan mõõtkavas 1:500, rohkem kui üks joonis formaadiga A4 kuni A3 või formaadis alates A2) ja detailplaneeringu (üle ühe kinnistu/kinnistu suurusega üle 1 ha/tänav) kooskõlastamine kord  57,50  69,00

 

Täiendavad klauslid:

a  – Kõiki teenuseid teostatakse teenuse pakkuja kütuse ning oskustöölis(t)ega.

b  – Tellimuse täitmiseks kulunud aega arvestatakse 5-minutilise täpsusega. Minimaalseks tellimuse täitmise ajaks arvestatakse 20 (kakskümmend) minutit.

c  – Teenustööde tasusid arvestatakse auto lahkumise hetkest AS’i Võru Vesi kontori juurest aadressil Ringtee 10 Võru. Väljaspool Võru linna teostatavate tööde korral on poolte kokkuleppel võimalik kehtestada teistsugune tasu arvestamise alguse aeg.

d –   Kui töö tegemise käigus tekib vajadus objektilt lahkuda kütuse tankimiseks, materjalide toomiseks või mõnel muul tellimuse täitmiseks vajalikul põhjusel, siis selleks kulunud aeg arvestatakse tööaja hulka.

e –  Hinnakiri ei sisalda tööde teostamisel kasutatud materjalide maksumust, nende eest tasub tellija.

f  – Kui tellimuse järgi on vajalik töötamine väljaspool tööaega, rakendatakse juurdehindlust 50%.

g – Tellimused tuleb esitada kirjalikult (e-post või paberkandjal).

h –  Sisaldab lukksepa kohalolekut.

i –  Veearvestite taatlemise kord, AS Võru Vesi korraldus nr 1-3/6 06.09.2017.a.

j –  Liitumisprojekti koostamise hind sisaldab projekti kooskõlastustasusid.

k –  Projekti kooskõlastamise teenus hõlmab ehitusprojektide ja geodeetilise uurimistööde kooskõlastamist

l –  Kaitsevöönd vastavalt Keskkonnaministri 146.12.2005 määrusele nr 76 “Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”.

m – Minimaalseks koguseks võetakse veekulu, mis on võrdne 1. tunni vooluhulgaga. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi on toodud Tabelis nr 1.

n –  Leppetrahv ajalise ületamise eest arvestatakse tunni täpsusega. Minimaalne leppetrahv ajalise ületamise eest on 1 tund.

Tabel 1. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi

 Toru  välisläbimõõt mm vooluhulk m³/h
 20 8,89
 25 15,81
 32  26,72
 40 40,48
 50  66,45
 63  119,59
 75  172,21
 90  246,73
 110  364,35
 125  478
 160  785,98