Teenustööde hinnakiri

Teenustööde hinnakiri alates  21.01.2019

Jrk nr Teenustöö nimetus Mõõtühik KM-ta KM-ga
1 Lukksepatööd liikuva töökojaga c, e, o, p tund 29,17 € 35,00 €
2 Elektrikutööd e tund 33,33 € 40,00 €
3 Ekskavaator tund 35,83 € 43,00 €
4 Ekskavaatori kasutus hüdrovasaraga tund 54,17 € 65,00 €
5 Paakauto (multilift) tund 35,00 € 42,00 €
6 Kanalisatsiooni- ja sademevee torustiku survepesu tund 67,50 € 81,00 €
7 Kallurauto (multilift) tund 27,50 € 33,00 €
8 Kaameraga toru-uuring tund 45,00 € 54,00 €
9 Reovee vastuvõtt purglas m3 3,76 € 4,51 €
10 Vee müük hüdrandist/pumplast h lisandub lukksepatöö m3 0,98 € 1,18 €
11 Spetsialisti väljakutse konsultatsiooniks tund 26,67 € 32,00 €
12 Plommimine/plommi eemaldamine väljakutsel kord 15,83 € 19,00 €
13 Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine ühe päeva jooksul maakraanist kord 19,17 € 23,00 €
14 Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine koos veearvesti demonteerimise/paigaldamisega kord 25,00 € 30,00 €
15 Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine ja avamine rohkem kui ühest punktis, ühe päeva jooksul kord 33,25 € 39,90 €
16 Kiire vee sulgemine ja avamine seoses veetorustiku lõhkumisega, lisandub veekulu m kord 120,00 € 144,00 €
17 Leppetrahv kokkulepitud vee sulgemise ajalise ületamise või hädaolukorra sunnil tehtud veesulgemise eest n tund 60,00 € 72,00 €
18 Kompressorirent 2 m3/min 6,5 bar ööpäev 52,50 € 63,00 €
19 Väikemehhanismide ja tööriistade rent ööpäev 15,00 € 18,00 €
20 Torustiku sulatustööd aurugeneraatoriga tund 33,58 € 40,30 €
21 Tehniliste tingimuste väljastamine rohkem kui ühele kinnistule, tänavale tk 64,17 € 77,00 €
22 Tehniliste tingimuste väljastamine ühele kinnistule, va tänavad tk 21,67 € 26,00 €
23 Liitumistingimuste väljastamine ühele kinnistule tk 21,67 € 26,00 €
24 Tasu mehaanilise veearvesti DN15 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 42,50 € 51,00 €
25 Tasu mehaanilise veearvesti DN20 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 48,33 € 58,00 €
26 Tasu mehaanilise veearvesti DN25 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 54,17 € 65,00 €
26 Tasu mehaanilise veearvesti DN32 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 62,92 € 75,50 €
27 Tasu mehaanilise veearvesti DN40 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 72,50 € 87,00 €
28 Tasu mehaanilise veearvesti DN80 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 120,83 € 145,00 €
29 Tasu kaugloetava veearvesti DN15 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 60,50 € 72,60 €
30 Tasu kaugloetava veearvesti DN20 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 72,50 € 87,00 €
31 Tasu kaugloetava veearvesti DN25 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 85,00 € 102,00 €
32 Tasu kaugloetava veearvesti DN32 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 101,67 € 122,00 €
33 Tasu kaugloetava veearvesti DN40 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 120,83 € 145,00 €
34 Tasu kaugloetava veearvesti DN80 erakorralise taatlemise eest koos veearvesti demonteerimisega i kord 217,50 € 261,00 €
35 Liitumisprojekti koostamine j (hind alates) tk 154,17 € 185,00 €
36 Kinnistute veetarbimise koondite koostamine ja väljastamine majandusaastale eelnevate majandusaastate kohta objekt 12,50 € 15,00 €
37 Projekti kooskõlastamine k tööde tegemiseks väljaspool AS Võru Vesi torustike kaitsevööndit kord 15,83 € 19,00 €
38 Projekti kooskõlastamine k tööde tegemiseks olemasolevate ja planeeritavate AS Võru Vesi torustike kaitsevööndis (asendiplaan mõõtkavas 1:500, formaadiga A4 kuni A3) ja detailplaneeringu (üks kinnistu suurusega kuni 1 ha) kooskõlastamine kord 24,17 € 29,00 €
39 Projekti kooskõlastamine k tööde tegemiseks olemasolevate ja planeeritavate AS Võru Vesi torustike kaitsevööndis (asendiplaan mõõtkavas 1:500, rohkem kui üks joonis formaadiga A4 kuni A3 või formaadiga alates A2) ja detailplaneeringu (üle ühe kinnistu/kinnistu suurusega üle 1 ha/tänav) kooskõlastamine kord 57,50 € 69,00 €
40 Läbisõit p km 0,50 € 0,60 €

 

Täiendavad klauslid:

a – Kõiki teenuseid teostatakse teenuse pakkuja kütuse ning oskustöölis(t)ega.

b – Tellimuse täitmiseks kulunud aega arvestatakse 5-minutilise täpsusega. Minimaalseks tellimuse täitmise ajaks arvestatakse 20 (kakskümmend) minutit.

c – Teenustööde tasusid va väljaspool Võru linna lukksepa tööd avariiautoga arvestatakse auto lahkumise hetkest AS’i Võru Vesi kontori juurest aadressil Ringtee 10 Võru.

d – Kui töö tegemise käigus tekib vajadus objektilt lahkuda kütuse tankimiseks, materjalide toomiseks või mõnel muul tellimuse täitmiseks vajalikul põhjusel, siis selleks kulunud aeg arvestatakse tööaja hulka.

e – Hinnakiri ei sisalda tööde teostamisel kasutatud materjalide maksumust, nende eest tasub tellija täiendavalt.

f – Kui tellimuse järgi on vajalik töötamine väljaspool tööaega, rakendatakse juurdehindlust 50%.

g – Tellimused tuleb esitada kirjalikult (e-post või paberkandjal).

h – Lisandub lukksepa kohaletuleku tasu.

i – Veearvestite taatlemise kord, AS Võru Vesi korraldus nr 1-3/8 09. aprillis 2014,

j – Liitumisprojekti koostamise hind sisaldab projekti kooskõlastustasusid.

k – Projekti kooskõlastamise teenus hõlmab ehitusprojektide ja geodeetiliste uurimistööde kooskõlastamist

l – Kaitsevöönd vastavalt Keskkonnaministri 16.12.2005 määrusele nr 76 “Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”

m – Veekulu arvutatakse toru läbilaskevõime järgi arvestusega, et veerõhk torustikus on 2 bar-i. Minimaalseks koguseks võetakse veekulu, mis on võrdne 1. tunni vooluhulgaga. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi on toodud Tabelis nr 1.

n – Leppetrahv ajalise ületamise eest arvestatakse tunni täpsusega. Minimaalne leppetrahv ajalise ületamise eest on 1 tund.

o – Teenustööle lisandub läbisõit väljaspool Võru linna

p – Läbisõidu kilomeetreid arvestatakse tööde teostamisel väljaspool Võru linna.

Tabel 1. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi

 Toru  välisläbimõõt mm vooluhulk m³/h
 20 8,89
 25 15,81
 32  26,72
 40 40,48
 50  66,45
 63  119,59
 75  172,21
 90  246,73
 110  364,35
 125  478
 160  785,98