Uue pumpla käivitamine Võru linnas Jaama tänaval, 03.03.2022

Taara linnaosa ja Kose aleviku ühisveevärgi veevarustuse parendamiseks on paigaldatud Jaama tänavale survetõstepumpla, millega tagatakse piirkonnas parem ja ühtlasem vee surve.

Veesurve linnaosas on hetkel ca 2-2,5 bari ja pärast uue survetõstepumpla käivitamist saab olema surve 3-5 bari. Uue pumpla käivitamine toimub 03.03.2022 alates kella 10:00-st.

Käesolevaga AS Võru Vesi juhib klientide tähelepanu, et seoses surve tõstmisega võib esineda hoone veevärgis lekkeid kui torustik ja liitmikud ei ole paigaldatud nõuetekohaselt või on amortiseerunud. Kinnistute veevärk peab vastu pidama survele kuni 10 bar. Seega palume veenduda enne uue pumpla käivitamist kinnistu veevärgi nõuetele vastavuses.