Veekatkestus Haanja piirkonnas, 20.11.2019

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Haanja küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimise töödega tehakse veekatkestus Haanja piirkonna elanikele järgneval ajal:

20.11.2019 kell 9.00-17.00.

AS Võru Vesi vabandab tekkida võivate ebameeldivuste pärast!