Veekatkestus Järvere piirkonnas, 22.03.2019

Seosess avariitöödega Järvere veepumplas, esineb Järvere hooldekodu piirkonnas veekatkestus järgneval ajal.

22.03.2019 kell 14:00-15:00.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!