Veekatkestus Navi külas, 24.09.2021

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Võru vallas asuva Navi küla veetöötlusjaama puurkaevu pumba vahetamisega toimub kuupäeval 24.09.2021 ajavahemikul 13:00–17:00 Navi küla klientidel veekatkestus (välja arvatud Loodi tee, Ehitaja tee ja Kellu tee aiandipiirkond).

Palume klientidel veekatkestuse ajaks varuda joogivett, lisaks soovitame klientidel sulgeda tööde teostamise ajaks veesõlmest kraanid.

Samuti võib esineda Navi küla veevõrgus seoses eespool nimetatud töödega rõhu ja kvaliteedi kõikumisi.

AS Võru Vesi vabandab ebameeldivuste pärast!