Veekatkestus Orava külas, 07.07.2020

AS Võru Vesi annab teada, et seoses Võru vallas asuva Orava küla veepumpla puurkaevupumba vahetamisega esineb selle piirkonna klientidel veekatkestus kuupäeval 07.07.2020 ajavahemikul 13:00-17:00.

Palume elanikel veekatkestuse ajaks varuda joogivett.

AS Võru Vesi tänab Teid mõistva suhtumise eest.